22 February 2013

ค่าความต้องการพลังงานในการออกกำลังกาย

ค่า สำหรับใช้ในการคำนวณความต้องการพลังงานขณะออกกำลังกาย (ไม่ใช่ค่า Activity Factor) พลังงานที่ได้สามารถนำไปบวกกับ BEE / BMR ได้โดยตรง
Activity Energy / Kg / Hr
นอนหลับ 0.9
นั่งรับประทาน 1.2
ยืน 1.2
พิมพ์ดีด 1.5
นั่งเขียนหนังสือ 1.8
ซักผ้า 2
รีดผ้า 2.3
เดินจ่ายของ 2.3
ปรุงอาหาร 2.5
กวาดพื้น 2.5
ตัดเย็บเสื้อผ้า 2.5
เดินในที่ทำงาน 3
เดินลงบันได 3
ทำความสะอาดบ้าน 3.5
เดินด้วยความเร็วปานกลาง 3.5
ขี่จักรยานช้าๆ 4
เต้นรำ 4.5
เต้นแอโรบิค 5
เดินขึ้นบันได 5
ตัดหญ้า 5.5
วิ่งเหยาะ 7
ว่ายน้ำเบาปานกลาง 8
ยกตัวอย่างการคำนวณ เช่น เป็นผู้หญิง อายุ 26 สูง 165 น้ำหนัก 55 กิโลกรัม เต้นแอโรบิค เป็นเวลา 60 นาที ต้องใช้พลังงาน
  • คิดจาก Harris - Benedict Equation ได้ BEE เป็น 1358 ปัดได้ 1400 Kcal
  • เต้นแอโรบิค ใช้พลังงาน 5.5 Kcal / hr / Kg body weight คือ 5.5 x 55 x 1 = 302 ปัดได้ 300 Kcal ต่อการออกกำลังกายของผู้หญิงคนนี้
พลังงานที่ต้องใช้ คิดได้เป็น 1400 + 300 = 1700 Kcal ต่อวัน
ค่า BEE ใช้ในการบอก Basal Energy Expenditure ซึ่งนับเฉพาะการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของร่างกายไม่รวม Activity ต่างๆ การนำค่า Activity นี้มาใช้แทน Activity Factor จะคำนวณความต้องการพลังงานได้ใกล้เคียงกว่า เนื่องจากการมีการแบ่งชนิดของการใช้พลังงานที่ละเอียดกว่า

No comments:

Post a Comment